polska droga do wolności

Kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”


Komitet Obywatelski „Solidarność” wystawił w wyborach 1989 roku 161 kandydatów do Sejmu oraz 100 kandydatów do Senatu. Władze PRL zagwarantowały dla siebie 65 proc. miejsc w Sejmie, czyli 299 mandatów poselskich. Prawdziwa walka wyborcza toczyła się zatem tylko o 35 proc. miejsc w Sejmie (161 mandatów) oraz o 100 proc. miejsc w Senacie. Oprócz 1 miejsca w Senacie, solidarnościowa opozycja wygrała wszystko co mogła wygrać – zdobyliśmy 161 miejsc w Sejmie oraz 99 miejsc w Senacie!  Władze PRL zaraz po przegranych przez siebie wyborach rozważały ich unieważnienie…

 

Zobacz listę kandydatów „S” w wyborach czerwcowych 1989 roku, zobacz – wyniki wyborów: do Sejmu oraz do Senatu.